Revisionsfirmaet Lotte Hagedorn Frisk blev etableret i 2009 og bygger på en lille udvalgt kundeportefølje. Ejeren Lotte H. Frisk har siden år 1990 arbejdet med revision, regnskab og skat.

Kundeporteføljen i LHF er nøje afstemt i forhold til det serviceniveau, som virksomheden gerne vil kunne tilbyde og består p.t. primært af håndværkere, landbrugskunder samt selskaber.

Som følge af, at der er tale om et lille revisionsfirma, har vi mulighed for at yde en bredere service i form af f.eks. overslag over restskatterne inden 31. december for dermed at undgå rentetillæg.

Vi sender løbende orienteringsskrivelser ud, når vi finder det relevant i forhold til vore kunders drift. Endvidere fremsender vi råbalancer og kontoudtog til vore klienter i forbindelse med momsopgørelserne, således at virksomhederne har mulighed for løbende at holde sig orienteret om det driftsmæssige resultat.

Lotte Hagedorn Frisk

Registreret Revisor, medlem af FSR - danske revisorer

 

 

Revisionsfirmaet Lotte Hagedorn Frisk har til huse i smukke omgivelser ved Bjergsted Bakker